VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Monitoring a kontroly MAS, Vydáno dne: 04. 04. 2012

MAS Hradecký venkov připravila pro své členy a partnery dotazníkové šetření za účelem zjištění jejich názorů na některé činnosti MAS. Celkem bylo rozesláno a rozdáno 70 dotazníků, z nichž se zpět vrátilo 38 vyplněných.

 

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1341869559_sb_vyhodnocenevaluanhodotaznku2011.pdf