Pozvánka na jednání Pléna a Programového výboru MAS Hradecký venkov

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Záznamy z jednání, Vydáno dne: 24. 05. 2012

Dne 12.6.2012 se uskuteční jednání Programového výboru a Pléna  v zasedací místnosti MěÚ Nechanice. Jednání Programového výboru  od 16.00 hod. a Pléna od 16.30 hod.Program jednání Programového výboru:

1.Schválení  výsledku výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise a  potvrzení projektů k realizaci

2.Příprava strategie pro plánovací období 2014 - 2020

3.Návrh  pro plénum - záměry místní akční skupiny

– rozšiřování území MAS – oblast Smiřicko

- další záměry MAS

4.Další info, diskuse, závěr

Program jednání Pléna:

1) záměry místní akční skupiny

2) rozšiřování území MAS – oblast Smiřicko

3) další záměry MAS