Způsob výběru projektů a příručka pro hodnotitele

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 13. 05. 2012

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1336998171_sb_zpusob_vyberu_projektu.pdf