Harmonogram k II. Výzvě 2012

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 16. 04. 2012Předpokládaný harmonogram:

Vyhlášení Výzvy: 30.4.2012

Příjem projektů: průběžný do 28.5.2012

Zaregistrování projektů na RO SZIF: od 20. 6. - 30.6.2012

Výběrová řízení žadatelů: od 1.7.2012