POZVÁNKA NA SEMINÁŘ OBEC JAKO ORGÁN OCHRANY PRÍRODY

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Vzdělávací aktivity MAS, Vydáno dne: 29. 02. 2012

Seminář  pořádaný pro příjemce dotace MAS Hradecký venkov ve Fichi č. 4 Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích  s názvem OBEC JAKO ORGÁN OCHRANY PRÍRODY se koná ve ctvrtek 22. brezna 2012 v 8,45 hodin v zasedací místnosti Mestského úradu Nechanice.PROGRAM:
1. Hodnocení zelene v obci
1.1. Duvody pro inventarizaci
1.2. Zpusob inventarizace, výstupy
2. Pestební opatrení
2.1. Výchovný rez
2.2. Zdravotní a bezpecnostní rez
2.3. Redukcní rez
2.4. Bezpecnostní vazby
2.5. Likvidace drevní hmoty, frézování parezu
3. Kácení
3.1. Hlavní duvody pro kácení
3.2. Rizikové dreviny – houbové infekce, tlakové vetvení
3.3. Jiné duvody pro kácení
3.4. Legislativa, žádost, oznámení, správní rízení, rozhodnutí, co povoluje obec a co ne
3.5. Náhradní výsadba, ekologická hodnota drevin
4. Výsadby
4.1. Zpusob výsadeb stromu, technologie
4.2. Zpusob výsadeb keru, technologie
4.3. Vhodný sortiment, spony,..
4.4. Legislativa, ochranná pásma infrastruktury
5. Dotacní tituly na péci o zelen a výsadbu
6. Diskuze
Prednášející: Ing. Lenka Hladíková, Ing. Yvona Eliášová, Ing. Marek Ždárský

Predpokládaný konec semináre 13 hodin

Na setkání s Vámi se teší
Jana Rejlová a Jana Pecenková
Poplatek za seminár ve výši 300,- Kc je splatný na míste pred zahájením semináre.
Prosíme o prihlášení na kontaktní e-mail z duvodu zajištení obcerstvení.
Kontaktní emaily: rejlovajana@atlas.cz , ou@mokrovousy.cz, kancelar.mas@seznam.cz