Hodnocení místních akčních skupin

Autor: Jana Kuthanová <(at)>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 22. 12. 2011 

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1324554951_sb_hodnocenmas.pdf

Z předchozího textu je zřejmě, že i rok 2011 byl pro o.p.s Hradecký venkov úspěšný. Kromě naší stěžejní činnosti, tj. realizace strategického plánu LEADER, podporou našich žadatelů v realizaci jejich projektových záměrů, bylo uskutečněno i několik dalších projektů, které zcela jistě přispěly k rozvoji našeho regionu a podpoře širokého spektra jejich obyvatel - žáků základních škol - nové interaktivní tabule, dětí a mládeže - nová dětská hřiště, podpora kulturního dědictví našeho venkova - pořádání různých kulturních společenských akcí vedoucích k prezentaci kulturního dědictví, podpora seniorů - pořádání kurzů, seminářů a zájezdů, podpora spolků a obcí - zapůjčení vybavení a techniky a další.

Děkuji tedy všem, kteří naší činnost podporují, účastní se našich akcí, pomáhají nám s jejich realizací a podílejí se i na činnosti místní akční skupiny v jejich řídících orgánech. Díky této aktivní činnosti jsme tedy i letos v rámci hodnocení všech 112 místních akčních skupin (MAS) celé ČR uspěli a byli jsme zařazeny do kategorie "A" nejlépe hodnocených MAS v ČR. Toto hodnocení v letošním roce přinese i finanční bonus, a tak naši žadatelé budou mít větší šanci být úspěšní se svou žádostí o finanční podporu zajímavých projektů.

V neposlední řadě je také třeba uvést, že i území naší MAS se bude v tomto roce zvětšovat, zájem o zařazení již požádala obec Lochenice, a dá se očekávat, že pokrytí sítí MAS území ČR se bude dále rozšiřovat. Vzhledem k našemu dobrému hodnocení předpokládáme, že projeví zájem o naší činnost i další sousední obce.

Na závěr mi dovolte popřát Vám do nového roku hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů i s přáním, aby i  přes všechny potíže a ústrky, které na nás stále doléhají - jsme se  nenechali otrávit a snažili se, aby se nám na tom našem hradeckém venkově lépe žilo.

                      Jana Kuthanová, předsedkyně Správní rady