Účast MAS Hradecký venkov na „Ekonomickém , marketingovém a obchodním fórum předsedů, ředitelů,majitelů,....

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 09. 12. 2011

MAS Hradecký venkov  přijala pozvání Dr. Ing. Jana Peška - člena Výběrové komise a  již po třetí se účastnila  „Ekonomického , marketingového a obchodního  fóra  předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích manažerů společností  zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví  a  zástupců a představitelů MAS a mikroregionů Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje. "Odborná část se skládala z prezentací a vystoupení významných hostů: pana hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky  Ing. Jana Veleby, vystoupení viceprezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Zdeněk Kubiska, vystoupení viceprezidenta Potravinářské komory ČR  Ing. Zdeněk Kubiska,  vystoupení o aktuálním  stavu vyjednávání podmínek  SZP v EU  a pro ČR  pro roky 2014 – 2020
Ing. Martin Fantyš, aktuality  na  PGRLF, a.s . přednesl Ing. Martin Karban, předseda představenstva a ředitel  PGRLF a.s.,  možnosti spolupráce s PEF ČZU v Praze, informační technologie – využití v praxi nabídla  Ing. Edita Šilerová, CSc., kancléřka PEF ČZU v Praze a další hosté.

Naše předsedkyně správní rady Jana Kuthanová měla velmi zajímavou prezentaci na téma -  Prohlubování spolupráce  MAS  Hradecký venkov se zemědělským sektorem.  Představila zde mimo jiné i již podpořené projekty nejen z naší MAS, ale i od  kolegů z MAS Královéhradeckého kraje. Po skončení oficiální části odpovídala na otázky a vysvětlovala, jak je možné dotaci na zemědělství u Místních akčních skupin získat.  

"> 

"> 

 

"> Paní Jana Kuthanová také představila Tržnici hradeckého venkova, kdy MAS prezentuje prvovýrobce kvalitních českých potravin.

">