Virtuální Univerzita třetího věku je dostupná i pro seniory na území Hradeckého venkova

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Vzdělávací aktivity MAS, Vydáno dne: 17. 11. 2011

Doposud byla Univerzita třetího věku, která je  pro aktivní seniory, až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města a tím pádem byla pro většinu seniorů z menších měst a venkova  nedostupná. Toto mění možnost studovat univerzitu virtuálně v místě svého bydliště nebo jeho blízkém okolí pomocí  nových komunikačních technologií a internetu.

Více informací zde:

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1321548012_sb_pkladdobrpraxe-univerzita3vku.pdf