Informace k Výzvě pro rok 2012

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 12. 10. 2011Programový výbor schválil na svém jednání 11.10.2011 tyto oblasti podpory.

Fiche č. 2 - Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov –cca 1,3 mil.
Fiche č.4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích – cca 1,3 mil

V těchto oblastech jsme obdrželi nejvíce projektových záměrů. Výzva k zasílání projektových záměrů byla zveřejněna na našich webových sránkách. Výzva bude vyhlášená v průběhu  prosince letošního roku, příjem žádostí proběhne konce ledna.