Úspěšná žádost MAS Hradecký venkov u Nadace Občanského fóra

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Nadace Občanského Fóra, Vydáno dne: 12. 10. 2011

V  rámci letošního grantového řízení Nadace OF schválila správní rada finanční příspěvek našemu projektu v programu Opomíjené památky na opravu dřevěných žaluzií kostela v Suché 65 000 Kč. Po opravě střechy, kterou financovala Římskokatolická farnost Nechanice  a Královéhradecký kraj je toto další velmi důležitá oprava kostela. Zamezíme znečišťování kostela od holubů. Dotace Nadace OF je 50%. Druhou polovinu potřebných finančních prostředků uhradí Římskokatolická farnost. Po připsání finančních prostředků na účet společnosti Hradecký venkov proběhne výběr dodavatele a následná realizace projektu.

Naše společnost zároveň obdržela osobní pozvání na slavnostní vyhlášení grantového řízení, které se bude konat dne 16. listopadu 2011 v Rezidenci amerického velvyslance. Toto pozvání je pro nás velmi zajímavá možnost prezentace celého projektu. V současné době netrpělivě očekáváme jak dopadne Projekt spolupráce - kde bychom pokračovali na vnitřních stavebních pracech a poté i převezení sbírky zvonů z Muzea Východních Čech.