Zemědělský den - ZAS Mžany a.s.

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 22. 09. 201122.9.2011 se uskutečnil II. ročník Zemědělského dne. Tentokrát ve středisku v Sověticích. Hlavním bodem programu bylo předvedení a hodnocení dojnic. Jak řekl Dr. Ing. Jan Pešek ředitel společnosti, cílem akce nebyla jen ukázka šlechtitelské a chovatelské práce, ale i propagace práce zemědělců a výrobců, především regionálních potravin. 

 

Zemědělský den je nejen propagace domácího zemědělství, regionálních produktů, ale i spolupráce metodou Leader. Tuto metodu společně na  této akci propagovaly  MAS Hradecký venkov a MAS Společná CIDLINA.

Jde o rozvoj regionu, kdy se do přípravy a realizace místní rozvojové strategie zapojí co nejvíce partnerů. Tj. veřejná správa, podnikatelé, neziskový sektor nebo školy. Myšlenkou programu Leader je, aby si občané v regionu sami určili, které oblasti podpory budou doporučeny k financování.

Obě místní akční skupiny se postaraly o program pro školy a mateřské školky, připravily setkání starostů z regionu a podílely se na propagaci celé akce. O aktivitách místních akčních skupin a myšlence Leader promluvila na akci předsedkyně MAS Hradecký venkov Jana Kuthanová a za MAS Společná CIDLINA její předseda pan Šustr.