Co je vlastně místní akční skupina - malé připomenutí

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 20. 09. 2011Místní akční skupina (MAS Hradecký venkov) je obecně prospěšná společnost tvořená na principu partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovými organizacemi. Aktuální seznam našich partnerů si můžete prohlédnout zde:  http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1307082863_sb_l.pdf


Naše společnost MAS Hradecký venkov byla založena v roce 2007. Jejímu založení předcházela jednání a komunitní zpracování místní rozvojová strategie (SPL):                                                                                                                             http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1316294354_sb_spl.pdf


V letech 2007 a 2008 byly tyto strategie vybírány k podpoře.  Nejlépe zpracované strategie získávají  do roku 2013 finanční podporu z Programu rozvoje venkova. Prostředky tohoto programu jsou určeny pouze pro místní akční skupiny. Naše místní akční skupina získala každoroční podporu místní rozvojové strategie přibližně 3 miliony korun. Jde o finanční prostředky pro žadatele, kteří chtějí realizovat svoje projekty na území místní akční skupiny. Naše území tvoří 4 mikroregiony, mapu působnosti najdete zde:                                                                           http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=?szemí-mas-mapa-kontakty-kontaktní-místa&cisloclanku=2008060018


Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlašuje Výzvy k předkládání projektů v rámci našeho SPL a Výběrová komise doporučuje projekty k podpoře. Žadatelé mohou být fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace a podnikatelské subjekty.  Příjemce dotace je vždy uveden v příslušné Fichi (oblasti podpory), která je právě vyhlášená.  Fiche opatření si můžete prohlédnout zde: http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=fiche-patření&cisloclanku=2010090003


O tom, jaká Fiche bude vyhlášená v nadcházející Výzvě, vždy rozhoduje Programový výbor na základě sebraných projektových záměrů. Ty mohou potencionální žadatelé zasílat na adresu kanceláře: kancelar.mas@seznam.cz


Místní akční skupiny se nezabývají jen samotným výběrem projektů, ale v rámci „Projektů spolupráce“  to jsou projekty realizované mezi národními nebo mezinárodními MAS a mohou získávat další finanční prostředky do svého území. Naše Projekty spolupráce si můžete prohlédnout v sekci ch: Dětem pro radost, Dětem pro radost II, Partnerství pro venkov, Dědictví našich předků.


Naše místní akční skupina společně s našimi partnery vytváří mnoho dalších hodnotných aktivit, které přispívají k rozvoji našeho venkova.  Jsou to projekty, kdy MAS je žadatelem dotace a naši partneři se s námi podílejí na realizaci projektů.  Jsou to projekty podpořené Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj, Nadací Via a Královéhradeckým krajem.


Další aktivity jsou naše nápady, které nic nestojí  –  jenom náš čas.  Pravidelní čtenáři si jistě povšimli nového loga Tržnice hradeckého venkova.  V této nové sekci  zveřejňujeme  „vizitky“ výrobců kvalitních českých potravin.                                                                                               http://www.hradeckyvenkov.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=91&stromhlmenu=91


Naše MAS působí  i na krajské a celostátní úrovni.  Jsme členy krajského sdružení místních akčních skupin a jsme členy  Národní sítě MAS ČR. S ostatními kolegy připravujeme akce nadregionálního charakteru např. Venkovská konference v Lázních Bělohrad, které se účastnili   významní představitelé našeho zemědělství, každoročně jsou to Královéhradecké dožínky nebo společná prezentace na Zemi živitelce v Český Budějovicích.


Všechny naše aktivity podléhají důkladným kontrolám Královéhradeckého kraje, Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského  a intervenčního fondu a dalším institucím.


A kdybyste měli chuť podívat se, jak to dělají u sousedů, tak je zde odkaz na aktuální seznam místních akčních skupin v české republice. http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/opatreni-osy-iv/aktualni-seznam-mas/


Kancelář MAS :
Iva Horníková – má na starosti Místní rozvojovou strategii, menší projekty realizované MAS a spolupracuje na přípravě Projektů spolupráce.
Ing. Jana Rejlová – řídí Projekty spolupráce a má na starosti monitoring projektů našich žadatelů.
Jana Kuthanová – nás zastupuje na jednáních krajského  sdružení  MAS Královéhradeckého kraje a Národní sítě MAS ČR.
Ing. Kamila Záleská – účetní  MAS Hradecký venkov  


Do Programového výboru byli zvoleni:

Předsedkyně – Jana Kuthanová  Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Mgr. Hana Jarošová - Mateřské centrum Nechanice o.s.
Mgr. Helena Fikarová - ZŠ a MŠ Praskačka
Kateřina Holická - Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany
Ing. Ivan Horák – zemědělský podnikatel
MUDR. František Hošek - Myslivecké sdružení Lověna Nechanice
Simona Rudavská - SDH Sovětice
Josef Karel - Mikroregion Hustířanka
Mgr. Luboš Holeček Veřejný sektor Dětský domov a školní jídelna Nechanice
Pavel Mrkvička Neziskový sektor Komitét pro udržování památek z války roku 1866
Eliška Horníková,  Eliška Kuthanová – ženy do 30let

Do Výběrové komise byli zvoleni:

Ivan Šenk - Národní památkový ústav
Mgr. Naďa Petrusová  - Základní škola a mateřská škola Hořiněves
Jana Pečenková – mikroregion Nechanicko
Dr.Ing. Jan Pešek  -  Zemědělská akciová společnost Mžany a.s.
Karel Žabka  -  Oblastní spolek Českého červeného kříže
Bedřich Moder -  fyzická osoba
Mgr. Zuzana Sirotková  -  fyzická osoba
Věra Fojtíková  - Svaz důchodců ČR – místní organizace Hořiněves
Ing. Martin Tribula -  Zemědělská společnost Kratohohy, a.s.

Do Monitorovacího výboru byli zvoleni:
Ing. Miroslava Součková – předsedkyně  TJ Sokol Praskačka
Václav Bouz  - SHD Hořiněves
Marián Benko -  Římskokatolická farnost Nechanice
Ivana Novotná - Knihovna Roudnice
Kamila Záleská  - fyzická osoba