Ukončení příjmu žádostí

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 06. 09. 20116.9.2011 byl ukončen příjem žádostí ve Fichi č. 3 Konkurenceschopnost zemědělství. Byly přijaty 4 žádosti o celkových nákladech 2 880 000Kč.

Přijaté žádosti projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Poté budou předány Výběrové komisi, která projekty doporučí k financování. Vybrané projekty bude schvalovat Programový výbor na svém jednání. Pořadí projektů bude zveřejněno v polovině října na stránkách MAS Hradecký venkov.