Představujeme Občanské sdružení „Bohárensko, o.s.

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 22. 08. 2011Čím se zabýváte
Občanské sdružení je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí, zájem na rozvoji občanské   společnosti, ochraně kulturního dědictví, včetně památek, vytváření podmínek a nových možností v oblasti kultury a  všeobecné vzdělanosti obyvatel. Chceme podporovat rozvoj  volnočasových aktivit dětí a  mládeže, rozvíjet spolupráci se Základní a mateřskou školou v Boharyni, podporovat volnočasové aktivity a sport pro všechny věkové kategorie. Snažíme  se  o posílení aktivní účasti veřejnosti na společenském a kulturním dění v obcích a zlepšit informovanost občanů ve všech  oblastech jejich života.
 
Jaké jsou vaše aktivity v regionu?
 
Sdružení bylo registrováno MV ČR teprve v září 2010. Přesto jsme již v letošním roce uspořádali Dětskou olympiádu deskových her v boharyňské škole, Velikonoční výstavu kraslic  rovněž ve škole, zorganizovali jsme Noc kostelů v kostele sv. Bartoloměje v Boharyni a v červnu Malování na sídlišti v Homyli. V plánu je ještě několik  dalších  akcí, jako jsou například tématický zájezd, Keltský den, tradiční adventní výstava  10. a 11. prosince, a další. Rovněž jsme se připojili k negativnímu stanovisku většiny našich občanů k zamýšlené výstavbě bioplynových stanic na území Boharyně a Trnavy.
 
 Proč jste se stali členy MAS?
 
Sdružení působí na území Královéhradeckého kraje, Mikroregionu Nechanicko a v jeho  okolí,   zejména na území obcí Boharyně, Homyle,Trnava, Zvíkov a Budín. Jedním  z našich stanovených  cílů je spolupráce s lokálními či regionálními partnery a MAS Hradecký venkov,  o.p.s. je jedním z nich.
 
 
Předseda sdružení: Jiří Drtina
Adresa sdružení: Boharyně č. 42, 503 23 Boharyně
Kontakty: mobil 608 456 777
email: boharenskoinfo@seznam.cz
www.boharensko.cz