Projekt spolupráce - Dědictví našich předků

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Dědictví našich předků, Vydáno dne: 27. 06. 2011Podaná žádost na Projekty spolupráce 13.kolo

MAS Hradecký venkov, MAS Podchlumí a MAS Společná CIDLINA vytvoří v rámci projektu na svém území podmínky pro  historické, kulturní a společenské využití kostela v Suché, kostela sv. Jakuba v Novém Bydžově a kostela sv. Voršili v Chlumci nad Cidlinou  a Hankova domu. V rámci projektu se vybudují dvě stálé a několik putovních expozic. MAS společně zoorganizují tři velké propagační akce pro širokou veřejnost za účelem poznávání historie a tradic regionů a navázání další spolupráce mezi regionálními partnery.
Partnerské MAS pořídí mobilní výstavní panely a vytvoří  společnou publikaci, která  bude zaměřena na propagaci specifických regionálních památek a lidových a kulturních tradic z území.