Podpora Královéhradeckého kraje na projekt Včely a med

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Královéhradecký kraj, Vydáno dne: 25. 06. 2011

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání 16. června 2011 schválilo usnesením ZK/21/1480/2011 přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství. Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov získala dotaci ve výši 75 000Kč na projekt Včely a med.Tento vzdělávací projekt je určen převším školkám z území Hradeckého venkova a budeme ho realizovat od září letošního roku.