"Opuštěný kostel v Suché – co dál?"

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Projekty našich obcí , Vydáno dne: 02. 03. 2011 Již z roku 1350 je doložená zmínka o gotickém kostele, který stál na místě nynějšího, který je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Začal se stavět v roce 1885, stavba kostela byla dokončena v roce 1887. Stavěl se podle plánu V. Šmída a stavitel byl J. Pošeplý z Jilemnice. Kostel byl postaven v pseudogotickém stylu. Je to jednoloďová stavba obdélníkového tvaru s polygonálním uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží v západním průčelí. Náklady na jeho stavbu činily 66.486 zlatých. Dne 10. října 1887 byl posvěcený vikářem hořickým Bohumilem Haklem za asistence dalších 13-ti kněží. Kostel se dlouho těšil oblibě a návštěvnosti. Po změně politických poměrů v Československu v roce 1945 se situace věřících a tím i kostela začala postupně zhoršovat.

Od osmdesátých let dvacátého století je kostel kvůli zlému technickému stavu uzavřen a nepoužíván. Po změně politických poměrů po listopadu 1989 se s kostelem nic nekonalo a ten stále víc chátral. Od roku 1996 do roku 2002 sice byla aspoň administrativní snaha kostel opravit, ale protože nebyl veden jako kulturní památka, bylo velmi těžké získat peníze na jeho opravu. Kostel byl na štěstí v roku 2007 dne 19. 2. za kulturní památku prohlášen a v roce 2008 se začalo s jeho opravou. V první fázi se začalo s opravou střechy kostela, aby se zabránilo jeho dalšímu poškozování vlhkostí. V letošním roce by měla být střecha opravena. Opravena je již věž kostela a zasklená loď kostela, takže tam již nelétají holubi. Z prostor kostela byly vyvezeny dva valníky holubího trusu a prostory byly v podstatné míře očištěny, ale k celkovému vyčištění bude potřeba ještě nějaká brigáda.

Věřím, že kostel Nejsvětější Trojice v Suché bude opět navštěvován  a bude pro obyvatele obce krásnou dominantou. Občané slíbili pomoc s úklidem i s opravou schodů před kostelem. Ve vzájemné spolupráci se nemusíme o budoucnost kostela obávat.

 

Mgr. Marián Benko, farář