Regenerace zámeckého parku

Autor: Ivan Šenk <>, Téma: - Projekty našich obcí , Vydáno dne: 14. 04. 2011 

Po dlouhých letech příprav bude v letošním roce a v roce příštím probíhat v parku zámku Hrádek u Nechanic realizace projektu pod názvem „Regenerace zámeckého parku zámku Hrádek u Nechanic.

 

Takže pro ty, kteří si nedovedou představit, co všechno taková příprava znamená, zmíním jenom několik významných částí: v letech 2007 až 2008 byla provedena společností SAFE TREES z Rosic u Brna inventarizace zeleně v parku a následně pak v roce 2009 byl stejnou společností dokončen Projekt péče o stromy, který byl pro tuto firmu i finálním podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace nám – Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) – byla schválena v květnu roku 2010.

 

Jelikož jde o veřejnou zakázku, musel být nejdříve vybrán odborný poradce, který za nás (NPÚ), jako zadavatele, následně zpracoval zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby. Po jejím schválení mohlo být tedy konečně na konci minulého roku vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, které skončilo teprve v minulých dnech, kdy byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem prací v hodnotě cca 5,3 milionu Kč, kterým se stala firma pana Petra Vykruta z Ostravy-Hrabůvky.

 

Co nás tedy všechny bude nyní čekat: vítězná firma začne odstraňovat náletové dřeviny a náletové porosty, bude odstraňovat dřeviny ve špatném zdravotním stavu, bude ošetřovat stávajících dřeviny dle zpracované inventarizace dřevin, která obsahuje i návrh o jejich péči, bude zakládat nové trávníkové plochy a vysazovat nové dřeviny a keřové skupiny. V rámci realizace projektu se předpokládá vysazení 359 ks nových dřevin a ošetření 712 ks dřevin stávajících.

 

Firma musí svojí činností v maximální míře respektovat návštěvníky areálu a hráče golfu. Jsou vypracovány etapizace a harmonogram prací, které by měly být zárukou bezpečného pohybu osob v zámeckém parku. Samozřejmě, že se nevyhneme nějakému omezení, ale věřím, že to všichni přijmeme s pochopením, neboť díky plnohodnotné obnově vegetace a kompozičních hodnot, jež byly za poslední desetiletí značně narušeny, zde za dva roky budeme mít opět park, který by měl zase odpovídat svému názvu – zámecký krajinářský park anglického typu.

 

Kéž bychom v takovém tempu a s takovým finančním krytím mohli pokračovat i v obnově zámeckých fasád a případně i v rekonstrukci sousední bývalé hospodářské budovy…

 

Ivan Šenk, kastelán zámku Hrádek u Nechanic

12.4. 2011