Informace k připravované II. Výzvě roku 2011

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 30. 03. 2011Ve II. Výzvě 2011 budou rozděleny finanční prostředky  na projekty Fiche č. 3 Konkurenceschopnost zemědělství. Jsou to finance, které nebyly rozděleny mezi zemědělce v I. Výzvě letošního roku.

Došlo k drobným změnám a zjednodušením pro žadatele. Žádost bude jedinečná pro každou místní akční skupinu a její konkrétní Výzvu. Formuláře budou uveřejněny na našich stránkách a nebude možné si je splést, jak tomu bylo v minulosti při stahovaní ze stránek SZIF.

Osnova projektu je již součástí žádosti a také  fotodokumentaci budete vkládat přímo do žádosti. Vzor žádosti si můžete již nyní prohlédnout zde:http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1301503895_sb_vzordosti2011.pdf

Mějte prosím, strpení při stahování souboru:-)