Představujeme vám členy Místní Akční Skupiny Hradecký venkov - Dětský domov Nechanice

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 15. 02. 2011Název:
Název organizace: Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267
Právní forma:          příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Sídlo organizace:   Hrádecká 267, 503 15 Nechanice                          
IČ:    62 690 540


Čím se zabýváte:
Předmět a účel činnosti

? DD Nechanice je zřízen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 
? DD plní výchovně úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou do něj umísťovány děti s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením, které je vydané soudem pouze prostřednictvím příslušného diagnostického ústavu / Hradec Králové/. Z jiného diagnostického ústavu mohou být umístěny děti pouze se souhlasem územně příslušného diagnostického ústavu.
? Základní jednotkou kolektivu v DD je rodinná skupina. DD Nechanice má 6 rodinných skupin. Rodinná skupina je zpravidla dle zák. č. 109/ 2002 Sb. osmičlenná. Po udělení výjimky MŠMT je možno tento počet překročit.
? DD zabezpečuje vzdělávací a výchovnou péči i hmotnou péči, kterou by dětem měli poskytovat rodiče nebo zákonní zástupci. Děti jsou v plném přímém zaopatření.
? Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací práce a životě dětí v DD stanovuje vnitřní řád, který vydává ředitel zařízení a schvaluje ředitel  příslušného diagnostického ústavu.


Vaše aktivity v regionu:

Spoluorganizování akcí s Mateřským centrem Nechanice, např. Medové odpoledne, Dopravní odpoledne apod.


Proč jste se stali členy MAS?

Možnost podílet se na životě a zapojení se do projektů z ESF atd.


Kontaktní údaje:
Dětský domov a školní jídelna Nechanice
Hrádecká 267
503 15 Nechanice
Tel.: (+420) 495 441 213
Fax.: (+420) 495 442 013
e-mail: detskydomovnechanice@seznam.cz
http://detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz/
Bankovní spojení: č. ú. :  3539511/0710
ředitel: Mgr. Luboš Holeček
mobil: (+420) 607 536 638
zástupce ředitele: Bc. Karel Vrána
mobil: (+420) 723 034 158