Vybrané projekty z I. Výzvy pro rok 2011

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 31. 01. 2011



V I. Výzvě letošního roku bylo přijato celkem 13 projektů. Celkové náklady všech projektů činí 5.379 067,-

 

Nyní projekty procházejí kontrolami a 4.2. 2011 budou předány Výběrové komisi k bodování. Schválení vybraných projektů proběhne 16.2.2011 Programovým výborem. Poté budou výsledky zveřejněny na stránkách.

 

Fiche č.3 - Konkurenceschopnost zemědělství - pro tuto Fichi bylo alokováno 1,5 mil. korun. Byly přijaty 3 projekty  s  požadovanou dotací 632 340,- 

 

Fichce č. 4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích - pro tuto Fichi byl alokován 1 mil. korun. Bylo přijato 7 projektů s požadovanou dotací 1.615 065,-

Fiche č. 5 - Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti - posilování sounáležitosti obyvatel s územím -  pro tuto Fichi bylo alokováno 500 000,-. Byly přijaty 3 projekty s požadovoanou doatcí  912 319,-