Výstupy z národní konference Venkov 2010

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 01. 12. 2010

Ve dnech 23. - 25. listopadu se konala v Lázních Bělohrad národní konference venkov 2010 na téma -  ROZVOJ VENKOVA PO ROCE 2013.Pořádání konference si vzali na starosti MASky Královéhradeckého kraje a za MAS Hradecký venkov se přípravě celé akce věnovala  Jana Kuthanová předsedkyně MAS Hradecký venkov a místopředsedkyně  Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje.

Workshopů a tematických seminářů se účastnili zahraniční lektoři a účastníci z okolních zemí střední Evropy včetně zástupců venkovských a zemědělských organizací.

Video z akce:
http://www.nasetelevize.cz/view.php?nazevclanku=lazne-belohrad-–-narodni-konference-venkov-2010-23-listopad&cisloclanku=2010110023