Zápis ze zasedání Programového výboru Místní akční skupiny Hradecký venkov, konaného dne 7. října 2010 v zasedací místnosti MAS v Nechanicích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 20. 10. 2010Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o změnách v  SR a DR Hradecký venkov o.p.s.
3. Informace o nových výběrových kritériích a návrh na úpravu Fichí - Konkurenceschopnost zemědělství, Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích, Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti.
4. Informace o průběhu realizace SPL
5. Závěr
Přítomni: viz. prezenční listina
1. Jednání zahájila předsedkyně paní Jana Kuthanová, přivítala přítomné a připomněla obsah minulých jednání programového výboru.
2. Dále informovala o změnách členů ve  Správní a dozorčí radě Hradecký venkov o.p.s.,
3. J. Kuthanová a I. Horníková představily návrhy na úpravu Fichí, s výší alokace a úpravou preferenčních kritérií. PV doporučuje vyhlásit pro rok 2011 výzvu v prosinci 2010 na Fiche Konkurenceschopnost zemědělství, Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích, Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti.
4. Informace o průběhu realizace SPL
Mezi 11.-16.10. budou na stránkách SZIF zveřejněny schválené projekty z Výzvy roku 2010.,
I. Horníková bude informovat naše žadatele, dosud nebyly žádné připomínky ani problémy s realizací SPL. , všechny projekty (10 vybraných) by měly být schváleny, podpisy smluv budou následovat po 16.10.
5. Diskuze
Usnesení
Programový výbor po projednání  S c h v á l i l
Vyhlášení výzvy pro rok 2011 v celkové alokované výši cca 3 mil. Kč na Fiche 4 – Vybudování technické a dopravní infrastruktury (1,5 mil. Kč), 3 – Konkurence schopnost zemědělství (800 tis. Kč), 5 – Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti (700 tis. Kč).
Plénum
Plénum po projednání
V z a l o n a v ě d o m í
• Informace o činnosti MAS                                              V  Nechanicích dne 7.10.2010
                                                                                                     Zapsaly: J.Rejlová, I.Horníková