Tisková zpráva - Partnerství pro venkov ( průběh realizace )

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Partnerství pro venkov, Vydáno dne: 14. 09. 2010http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1284453700_sb_partnerstviprovenkov-prubehrealizace.pdf