Tisková zpráva - Dětem pro radost ( průběh realizace )

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Dětem pro radost, Vydáno dne: 14. 09. 2010http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1284453656_sb_detemproradost-prubehrealizace.pdf