Zápis z jednání Dozorčí rady

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Dozorčí rada , Vydáno dne: 13. 09. 2010Schůzka dozorčí rady
9. září 13:00 hod, kancelář MAS Hradecký venkov, Nechanice

Předmětem kontroly bylo
1. Systém archivace.
Archivace je prováděna na základě vnitřní spisové směrnice.  Archiv  je v uzamčené skříni, je veden přehledně - roky 2007, 2008 a 2009. Archivovány jsou i nevybrané projekty z první a druhé výzvy místní rozvojové strategie. Projekty vybrané z první výzvy mají samostatný šanon, projekty jsou rozděleny přehledně,  informace o nich  je vložena  i na DVD.  Byl  kontrolován projekt Mysliveckého sdružení Dubina – Modernizace sportovní brokové střelnice. Ve složce bylo uloženo vše – od žádosti sdružení o dotaci až po závěrečný záznam o skončení projektu (včetně monitorovací zprávy).

2. Směrnice a výroční zprávy MAS Hradecký venkov
Směrnice i výroční zprávy jsou řádně schváleny plénem, jsou podrobné a přehledné.

3. Zápisy z jednání orgánů MAS
Byly kontrolovány náležitosti zápisů z orgánů MAS – výběrové komise, programového výboru a správní rady. Vše je v souladu se směrnicí.
Závěr:  Kontrola proběhla bez závad, vše je řádně a přehledně vedeno a archivováno.

V Nechanicích 9. září 2010

Dozorčí rada:
Jiří Středa …………………………………………..
Jana Pečenková …………………………………
Helena Pavlíková…………………………………

Manažer MAS Hradecký venkov:
Iva Horníková ………………………………….