Pozvánka na školení členů MAS " Práce v týmu"

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Vzdělávací aktivity MAS, Vydáno dne: 07. 08. 2010Školení se uskuteční 17.8. 2010 v restauraci Oáza u Ságnerů od 9.00 do 15. 00 hodin.

Zásady efektivní komunikace; zpětná vazba, interakce.Týmová spolupráce jako prostředek tvorby, fungování a efektivity partnerství.Komunikace mezi lidmi; komunikační modely, proces sdělení, zpětná vazba.

Týmová práce:
• Styly řízení
• Vedení týmu, týmové role a dovednosti
• Předpoklady úspěšné týmové práce

Psychologie jednání, vztah k osobnostní typologii, druhy intervencí
Týmová spolupráce jako prostředek tvorby, fungování a efektivity partnerství
Zásady efektivní komunikace.

Asertivita
• Komunikační styly
• Jednání a jeho výsledky
• Doporučení pro úspěšné jednání
• Řešení konfliktů

" Práce v týmu" je určená především Výběrové komisi a Programovému výboru a dále kanceláři MAS.