Nové internetové stránky projektu "Partnerství pro venkov"

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Partnerství pro venkov, Vydáno dne: 11. 08. 2010

Vážení čtenáři,

spustili jsme dlouho očekávané webové stránky Projektu spolupráce - " Partnerství pro venkov". Na projektu spolupracuje MAS Hradecký venkov a MAS Společná CIDLINA. Na stránkách www.partnerstviprovenkov.cz najdete vybavení, které je k dispozici obcí, spolkům, církvím, svazkům obcí na jejich kulturní, sportovní a společenské aktivity.Postupně budou na stránky doplněny o rezervační systém s fotografiemi celého mobiliáře a fotografiemi z akcí.

Proklik ze stránek Hradeckého venkova na stránky Partnerství pro venkov zajišťuje logo v levém sloupci těchto stránek.