Jednání Programového výboru na MěÚ Nechanice 10.6.2010

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 10. 06. 2010Jednání Programového výboru na MěÚ Nechanice 10.6.2010
Program jednání:
1) Schválení vybraných projektů II.výzvy
2) Informace a schválení podání žádostí Projektů spolupráce
3) Informace o další připravovaných projektech MAS
4 )Informace o personálních změnách v MAS
5) Diskuse
6) Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatelka: Iva Horníková – manažerka SPL
Jednání zahájila Ing. Jana Rejlová, přivítala členy Programového výboru  a představila program. Poté informovala Iva Horníková o průběhu realizace Místní rozvojové strategie, zaregistrovaných žádostech, o průběhu výběru projektů a promítla přítomým tabulku s vybranými a nevybraný projekty. Všichni členové Programového výboru obdrželi projekty i tabulku na e-mailové adresy.
Návrh usnesení: Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje vybrané a nevybrané projekty  z území MAS Hradecký venkov.
Usnesení č.1: Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje vyhlášení II. Výzvy k předkládání projektů z území MAS Hradecký venkov.
Dále Ing. Jana Rejlová informovala o projektech spolupráce mezi MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina. Dětem pro radost a Partnerství pro venkov. Právě  probíhají dodávky objednaného vybavení. 
Projekty připravení k podání
• Co nám zanechali naši předkové (zmapování památkového potenciálu, interaktivní památkový portál, publikace památek)
• Školy venkovská centra vzdělávání (vybavení počítačových učeben v základních školách)
• Společné sportování (vybavení pro sportovní kluby a základní školy)

Ing. Jana Rejlová informovala o personálních změnách v MAS. Předsedkyní MAS Hradecký venkov  byla zvolena Jana Kuthanová a ředitelkou společnosti Ing.Jana Rejlová. (povinosti a pravomoce viz. Statut o.p.s.)
Na závěr  byli členové Programového výboru pozváni na Veletrh  cestovního cestovního ruchu , který pořádá MAS 14. 8. 2010  ve spolupráci s naším členem Ivanem Šenkem na zámku Hrádek u Nechanic.

Zapsala: Iva Horníková