Římskokatolická farnost Nechanice

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 20. 05. 2010

Čím se zabýváte:

Naše činnost je v první řadě duchovní, jako jsou Bohoslužby, vysluhování svátostí, křtů, sňatků, pohřbů, ale kromě toho i různá setkání s věřícími farnosti a okolních vesnic. Kromě toho organizujeme koncerty duchovní hudby, různé přednášky, kterých se mohou zůčastnit lidé, kteří se nepovažují za věřící, nebo jsou členy jiné církve. Také se věnujeme dětem, a to nejen v rámci vyuky náboženství, ale mohou se zúčastnit též dalších aktivit, jako je například prohlídka kostela, návštěva Betlémů a další akce.Vaše aktivity v regionu:

V regionu obnovujeme duchovní a kulturní dědictví, a to tak, že se snažíme opravit církevní stavby, kostely a faru v naší farnosti. V přízemí máme prostory, které jsou v podstatě vícefunkční a neslouží pouze věřícím. Setkávají se zde také manželé, snoubenci i senioři. Mohou posedět v příjemné přátelské atmosféře.

Proč jste se stali členy MAS?

Hlavním důvodem je vědomí, že i naše farnost může přispět svou činností a svými zkušenostmi k rozvoji mikroregionu a věřím, že naše přítomnost a aktivity budou přínosem i pro zbývající území MAS.


Kontaktní údaje: Římskokatolická farnost Nechanice
                            Husovo nám. 1
               503 15  Nechanice
              E-mail:  m.benko@tiscali.cz