Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 4.5.2009 na Obecním úřadě v Praskačce

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 04. 05. 2009

Program jednání:
1) Aktuality z jednání KS a NS MAS
2) Výsledky II. kola Leaderu
3) Projekt spolupráce s MAS Společná Cidlina
4) RůznéPřítomni:    Josef Karel, Jana Kuthanová, Josef Macháček, Bedřich Moder, Jana Pečenková,   Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková
 
1) Aktuality z jednání KS a NS MAS
 J. Kuthanová informovala o postupu prací při založení Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje
- sídlo: Česká Skalice, Vila Čerych
- byla ustanovena PS pro jednání se zástupci kraje, z naší MAS je členkou J.Kuthanová
- PS byla na jednání u radních – p. Dohnálek a p. Táborský a na výboru pro RR – všichni MAS podporují
- finance na provoz ve výši cca 150 tis. na každou MAS budou (snad!) schvalovat v červnu na jednání zastupitelstva kraje
- PS zpracovala pravidla pro krajský Leader a do poloviny května je předá panu Dohnálkovi
 
 Dále J.Kuthanová informovala o aktivitách celostátní sítě MAS.

2) Výsledky II. kola Leaderu
- schváleno 32 MAS s plnou podporou + 32 MAS (zde je i HV) se zkrácenou podporou
- základní alokace pro + 32 MAS činí 1,991 mil. Kč + bonusy podle počtu obyv.
- pro HV cca 3,659 mil. Kč po 4 roky (2009-2012) z toho 620 tis. na administraci a cca 3 mil. na projekty
- dohoda o čerpání se bude podepisovat asi v červenci, srpen – výzva na SZIF ke kontrole, září – výzva vyhlášení, říjen-listopad – předávání a kontroly žádostí 
- řeší se další podrobnosti čerpání těchto peněz (úprava fiší, alokace apod.)
- 16.6. bude jednání na Mze ohledně dalšího postupu při financování +32 MAS

Návrh postupu prací v HV:
- Iva Horníková začne od května pracovat pro HV jako manažerka na poloviční úvazek, do doby podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na DDP – pracovní náplň a další podmínky připraví a seznámí s nimi I.Horníkovou J.Kuthanová a J.Pechar na jednání dne 6.5. ve 14 hodin na MěÚ Nechanice
- na celý! měsíční provoz MAS je cca 55 tis. Kč
- J.Pechar prověří: zpracovávání účetnictví M.Salavovou , výši nájemného na MěÚ Nechanice (volná samostatná místnost v budově MěÚ)

 schváleno všemi přítomnými

3) Projekt spolupráce s MAS Společná Cidlina – Dětem pro radost
- z MAS HV přihlášeno 20 obcí tj. na každou obec připadá částka cca 116,5 tis. Kč
- PS rozhodla, že budou osloveny všechny přihlášené obce zda chtějí „malé“ hřiště v hodnotě 126 tis. Kč za vlastní podíl cca 20 tis. Kč
- členky PS a J.Karel informují obce ve svých mikroregionech a do čtvrtka 7.5. dají zprávu J.Kuthanové, zda s tímto návrhem obce souhlasí
- J.Rejlová doplní smlouvy a rozešle do 5.5. zástupcům všech mikroregionů (partnerská smlouva, smlouva o nájmu a smlouva o údržbě, fotky a rozpočet)
- 14.5.2009 v KD v Nechanicích – jednání s obcemi, které se projektu zúčastní a přinesou podepsané partnerské smlouvy

 schváleno všemi přítomnými

4) Různé
? Zelená úsporám – HV se přihlásil, že bude informačním místem pro tento program, bližší podmínky zatím nejsou známy
? Plénum MAS HV bude svoláno na 22.6.2009 od 17 hodin do Velichovek, J.Karel domluví místo a informaci zašle J. Kuthanové
? J. Pečenková informovala o stavu skladových zásob propagačních předmětů – rozhodnuto zbylé předměty ponechat pro potřeby MAS


V Nechanicích dne  4. 5. 2009 
Zapsala:   Jana Rejlová