MAS Hradecký venkov navštivila delegace z Bulharska

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 15. 04. 2010

Ve středu 14. dubna 2010 jsme přijali delegaci představitelů veřejné správy z bulharského regionu Haskovo.  Tento region má 300 tis. obyvatel,  vlastní město Haskovo necelých 100 tis.   V regionu se dříve   pěstoval tabák a prosperoval tabákový průmysl, nyní zde převládá potravinářství, průmysl chemický, textilní a strojírenský.    Silně zastoupené je i zemědělství, pěstování ovoce a zeleniny, výroba vína a piva. 

 Celé organizace návštěvy se ujala Ing. Jana Rejlová na kontaktním místě MAS – na Obecním úřadě v Roudnici. Přívítala hosty a seznámila je s programen. Mimo připravených prezentací to byla i návštěva mateřské školky v Roudnici, která byla postupně zrekonstruována a vybavena z dotací a finančních prostředků obce.

Předsedkyně programového výboru paní Jana Kuthanová seznámila návštěvníky s různorodou činností naší společnosti. Paní Jana Pečenková, členka výběrové komise jim představila činnost neziskové organizace Aura canis, o.s. týkající se canisteterapie a zodpovědné výchovy ke zvířatům. Další člen naší MAS – zástupce Římskokatolické farnosti Nechanice pan Marián Benko je seznámil s aktivitami církve pořádanými pro širokou veřejnost. Za správní radu Hradeckého venkova se akce zúčastnil Josef Macháček - předseda mikroregionu Obcí památkové zóny 1866.

Účastníci setkání pak společně diskutovali o programu Leader, o činnosti mikroregionů a místních akčních skupin a s tím spojeném čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
 
Závěrem nám buhlarští návštěvníci poděkovali za představení našeho regionu a společnosti a konstatovali, že se jim velice líbí způsob naší práce, především to jak jsme blízko k lidem.

Děkujeme panu Zajfrtovi, který celou událost filmoval.