Pozvánka pro členy MAS

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Propagace, Výroční zprávy, zpravodaje, Vydáno dne: 08. 04. 2010

Naše Místní akční skupina byla oslovena  společností CzechINVENT, zda bychom  přijali  skupinu zástupců bulharských organizací, kteří chtějí studovat  nevládní organizace v ČR působí v oblasti ekonomického rozvoje, trvale udržitelného rozvoje a začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do ekonomického života.Všichni bulharští účastníci jsou z regionu Haskovo (česky Chaskovo, Chaskovská oblast), který leží na jihovýchodě Bulharska u řeckých a tureckých hranic. 

Region má 300,000 obyvatel,  město Haskovo necelých 100,000 obyvatel, druhým největším městem regionu je Dimitrovgrad s cca 50,000 obyvateli. V regionu dříve býval významný sektor pěstování tabáku + výroba cigaret, v tomto sektoru však došlo k podstatnému útlumu. Nyní převládá potravinářství, chemický průmysl, textilní a strojírenský - výroba strojů. Silně zastoupené je i zemědělství, pěstování ovoce a zeleniny, výroba vína a piva. V roce 2001 byl ustaven Euroregion Maritza Bulharsko) - Evros (Řecko) - Merich (Turecko) s cílem podporovat přeshraniční spolupráci.

Další informace například viz www.hs.government.bg/economy-en.htm a www.maritza.info 

Delegaci přijmeme ve středu 14.4.2010 v 15 hodin na poradenském místě MAS v Roudnici, kde představíme strukturu a práci naší organizace, úspěšné projekty a budeme odpovídat na otázky našich hostů. Budeme rádi, pokud i vy budete mít zájem o toto setkání a přijedete.