Nejčastější dotazy žadatelů

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Příklady nejčastějších dotazů, Vydáno dne: 16. 01. 2010Kdo může u MAS Hradecký venkov  žádat o dotace? Obce, NNO, církve a  podnikatelé.

Abych mohl žádat o dotace, musím být členem MAS Hradecký venkov? Ne, nemusí být členem, musí pouze splnit  podmínku, že svůj projekt realizuje na území MAS Hradecký venkov.

Na co můžeme u Hradeckého venkova  žádat? Především občanské vybavení, opravy sakrálních staveb, opravy provozoven a nákup technologií.

Jsme schopni zpracovat si žádost o dotaci sami? Ano, MAS Hradecký venkov se žádostí případně pomůže.

Kdy a kam mám předložit žádost o dotaci?  Žádost se předkládá do kanceláře MAS v termínu zveřejněném ve Výzvě.

Musím mít stavební povolení? Ano, pokud projekt podléhá stavebnímu řízení.

Můžeme si sami zvolit dodavatele? Ano, na základě zadávacího řízení.


Kdo rozhodne, zda můj projekt bude podpořen? Hradecký venkov má svoji Výběrovou komisi, členové jsou zveřejněni na webových stránkách, každý projekt hodnotí vždy tři členové Výběrové komise, podpořeny jsou projekty s nejvyšším počtem bodů do výše alokované částky.