Projekt spolupráce - "Dětem pro radost II."

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Dětem pro radost II., Vydáno dne: 30. 11. 2009

Dětem pro radost II. je další  podanou žádostí v rámci Projektů spolupráce. Předmětem projektu spolupráce je instalace dětských hracích prvků do veřejných prostranství a nákup interaktivních tabulí pro pořádání vzdělávacích a environmentálních aktivit   v obcích na území MAS Společná CIDLINA a MAS Hradecký venkov.  výstupy  
        MAS Společná CIDLINA  - vybudování 8 ks dětských hřišť
        MAS Hradecký venkov – vybudování  4 ks dětských hřišť
        MAS Hradecký venkov – 7 interaktivních tabulí

 

•  výsledky
               
                       Prohloubení spolupráce mezi MAS, předávání zkušeností při přípravě a realizaci projektu a
                       zapojení místních aktérů (NNO,veřejnosti), který následně vyústí v osobnostní rozvoj
                       dětí s širším uplatněním pohybových aktivit, vytváření pozitivního vztahu ke komunitě,
                       prostředí přínosné a využitelné pro další práci s dětmi. Myšlenka společně budovaných
                       hřišť je velmi přínosná a je třeba ji propagovat. Využitelný je přínos dobrovolnické práce
                       spolků a neziskových organizací při realizaci volnočasových, vzdělávacích a            environmentálních aktivit pro širokou veřejnost s použitím  interaktivních tabulí.
                       Široká veřejnost bude o projektu informována prostřednictvím místního tisku a
                       natočenými reportážemi zveřejněnými na internetových stránkách MAS.