Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1.

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální pravidla pro osu IV LEADER PRV, Vydáno dne: 16. 11. 2009

Dodatek č. 1 k Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. zjednodušuje administrativní postupy při dokladování některých povinných příloh a vede ke zmírnění některých podmínek a sankcí. Platný od 6.11.2009

http://www.hradeckyvenkov.cz/storage/1258368267_sb_dodatekkploze9.pdf