Úspěšné žádosti Projektů spolupráce - "Dětem pro radost" a "Partnerství pro venkov"

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Projekty spolupráce, Vydáno dne: 11. 11. 2009

MAS Hradecký venkov úzce spolupracuje s MAS Společná CIDLINA. Obě MAS podaly žádosti do výzvy Projektů spolupráce a obě žádosti byly úspěšné.

Budeme tak společně realizovat projekt "Dětem pro radost" - 18 dětských hřišť do obcí, které měly o hřiště zájem a projekt "Partnerství pro venkov" - pořízení sportovně kulturního vybavení pro pořádání akcí ( velkokapacitní stany, zastřešení sportoviště, lavičky, stoly, ozvučovací techniku, mobilní WC, atd.) a zařízení školící místnosti pro potřeby regionu.

V rámci projektu "Parnerství pro venkov" se uskuteční na území MAS Hradecký venkov dvě významné akce, a to 15.8.2010 Veletrh úspěšných projektů v cestovním ruchu, konaný ve spolupráci se státním zámkem Hrádkem u Nechanic a 11.9.2010 Den podnikatelů ve spolupráci se Zemědělskou akciovou společností  Mžany. Dovoluji si zde poděkovat naším členům,  správci zámku panu  Ivanu Šenkovi a řediteli společnosti Dr.Ing. Janu Peškovi za nabídku spolupráce a pomoci při realizaci těchto akcí.

Níže tabulka z www.szif.czhttp://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F1257855158656.pdf