Z Á Z N A M z jednání výběrové komise MAS Hradecký venkov, konaného dne 15.9. 2009 na Obecním úřadě v Mokrovousích

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: - Dozorčí rada , Vydáno dne: 03. 11. 2009Program jednání:
1. Příručka pro hodnotitele
2. Postup výběrové komise při hodnocení projektů
3. Stanovení termínů dalších schůzek výběrové komise dle harmonogram

Přítomni:    Naďa Petrusová, Jana Pečenková, Karel Žabka, Bedřich Moder, Zdeněk Šulc
 
1. Příručka pro hodnotitele
   Členové výběrové komise MAS Hradecký venkov společně upravili příručku pro hodnotitele, kterou přepracovali podle aktuálně vypsané výzvy. Tzn. že je metodickou pomůckou pro hodnocení projektů jen z 1. výzvy. 
Příručka pro hodnotitele byla schválena 5 hlasy.

2. Postup výběrové komise při hodnocení projektů
   Členům výběrové komise byl znovu připomenut bod 10.2. ze SPL, který řeší způsob výběru projektů, a který výběrová komise určila a schválila na svém jednání dne 30.9.2009

3. Stanovení termínů dalších schůzek výběrové komise dle harmonogram
   Byly stanoveny termíny dalších schůzek výběrové komise, a to 8. října od 16:00 hod v Mokrovousích, kde budou hodnotitelům předány projekty podle stanovených pravidel. Dalším termínem, kdy už budou projekty vyhodnoceny a předány programovému výboru, je 15.10. na zámku Hrádek. 


V Mokrovousích dne 15.9.2009
Zapsala:   Jana Pečenková