Školení orgánů MAS Hradecký venkov

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Vzdělávací aktivity MAS, Vydáno dne: 01. 09. 2009

1.9.2009 se uskutečnilo školení výběrové komise, programového a monitorovacího výboru.  Všechny přítomné uvítala předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová a představila lektora Mgr. Michala Jarolímka z MAS Sdružení Růže z Českých  Budějovic. 

Cílem školení bylo, abychom co nejlépe zvládli administraci, výběr projektů a pomoc  žadatelům  při  jejich realizaci. Postupně jsme prošli administrativní postupy v MAS, výběr projektů a  příklady z praxe. Abychom naplnili cíle, které jsme si stanovili v SPL musíme odpovědně přistoupit k výběru projektů a spolehlivých žadatelů, kteří budou schopni splnit vše, k čemu se ve svých projektech zaváží. MAS Hradecký venkov  zaručuje, že výběrová komise složená ze tří členů, nebude hodnotit svoje a ani konkurenční projekty!