Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 7.7.2009 na Městském úřadě v Nechanicích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 14. 07. 2009Program jednání:
1) Realizace SPL
2) Smlouva o partnerství, propagace MAS a SPL
3) Projekty spolupráce s MAS Společná Cidlina
4) Různé

Přítomni:     Jana Kuthanová,   Bedřich Moder, Jana Pečenková,  Jiří Pechar, Jana Rejlová, Iva Horníková
 
1) Realizace SPL
 I. Horníková seznámila přítomné s návrhem upraveného ročního rozpočtu na realizaci SPL (celkový rozpočet 3 659 137,- Kč), který byl předběžně odsouhlasen SZIF. Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými. I.Horníková jej 7.7. osobně předá v Praze na SZIF.
 J. Kuthanová informovala o jednání v Praze ohledně dalšího postupu při realizaci SPL vybraných MAS +32. Podpis dohody se předpokládá ve druhé polovině srpna. Ze SZIF Praha jsme obdrželi dopis s nabídkou 3 možností financování realizace SPL. Po diskusi byla vybrána varianta 1) rovnoměrná varianta financování.
 Dále J.Kuthanová informovala o aktivitách krajské a celostátní sítě MAS.
 Byl odsouhlasen návrh na školení všech orgánů MAS. J.Kuthanová bude jednat s lektorem p. Jarolímkem z MAS Růže.

2) Smlouva o partnerství, propagace MAS a SPL
J. Kuthanová předložila smlouvu o partnerství o vytvoření společného prezentačního panelu k SPL krajských MAS Královéhradeckého kraje. Podíl MAS HV činí 3 238,- Kč. Smlouva byla odsouhlasena. Smlouva bude podepsána zástupci všech královéhradeckých MAS na jednání 20.8.2009. Za MAS Hradecký venkov byla pro uzavření smlouvy  pověřena J.Kuthanová.

Propagační akce MAS a SPL:
- 27.8.-1.9.  Země Živitelka – HV obsadí 27.-28.8. (J.Pečenková, J.Rejlová, J.Pechar) a pondělí 31.8. (I.Horníková); I.Horníková dohodne další podmínky na koordinační schůzce KS MAS 9.7. v Hradci Králové
- 18.-19.9. Dožínky v Hradci Králové – nutno domluvit časy, kdy se někdo za naší MAS zúčastní
- na obě akce: J.Rejlová domluví výrobky z firmy Rakyt Lhota pod Libčany, I.Horníková medovinu se včelaři, J.Kuthanová bude jednat se ZD Všestary a J.Pečenková se ZD Mžany ohledně prezentace jejich výrobků

3) Projekty spolupráce s MAS Společná Cidlina 
- v tomto kole bylo podáno celkem 16 projektů spolupráce
- na internetových stránkách byla zveřejněna výzva pro další projekt spolupráce z oblasti kulturního dědictví


4) Různé
?  J.Kuthanová předala I.Horníkové podklady pro vyúčtování cestovného, bude proplaceno po dovolené účetní M.Salavové
? J.Kuthanová napsala článek o práci v MAS a realizaci SPL, zašle jej J.Pečenkové ke zveřejnění ve Zpravodaji Nechanicka
? J.Pechar zařídí, aby během dovolených veškerá korespondence ohledně MAS a SPL, která přijde na MěÚ byla oskenována a zaslána e-mailem na adresu J.Kuthanové a I.Horníkové
? 11.8.2009 v 8 hodin na OÚ Hoříněves proběhne koordinační schůzka před vyhlášením 1. výzvy v rámci SPL


V Nechanicích dne  8.7. 2009 
Zapsala:   Jana Rejlová