Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 15.6.2009 na MěÚ v Nechanicích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 22. 06. 2009Program jednání :

1. Přivítání přítomných
2. Informace z MZe ČR – realizace SPL
3. Informace z jednání Krajské sítě MAS v Úpici
4. Projekty spolupráce s MAS Společná Cidlina
5. Schválení vnitřních směrnic MAS
6. Prezentace MAS na Zemi živitelce a Dožínkách
7. Diskuze, závěr
8. Závěr jednání

Přítomni:  Josef Karel, Jana Kuthanová, Josef Macháček,  Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková, Jitka Brádlová, Iva Horníková.


Předseda správní rady Jiří Pechar  přivítal přítomné a předal slovo předsedkyni Programového výboru Janě Kuthanové, která informovala o průběhu školení 11.6. 2009 na Mze.
Na programu školení byly informace k opatření IV.1.1. Místní akční skupina, zhodnocení 2.kola výběru MAS, informace o změně pravidel, postupy administrace, informace k opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie, postupy administrace a náležitost výzvy.
Ze školení vyplynulo, že k podpisu dohody dojde v polovině července. Za MAS Hradecký venkov se školení se zúčastnily Jana Kuthanová a Iva Horníková.
Po diskusi k realizaci našeho SPL  bylo členy SR odsouhlaseno:
- prozatím nebude otevřena v účetnictví MAS hotovostní pokladna
- s J.Kuthanovou  a s I. Horníkovou,  budou uzavřeny dohody o provedení práce a budou jim propláceny cestovní náhrady za cesty související s realizací SPL, dohody budou propláceny v závislosti na finanční situaci o.p.s.. Na základě příjmu prostředků na administraci MAS.
- I.Horníková bude mít služební mobil u firmy O2, měsíční tarif 650,-


Poté Jana Kuthanová informovala o jednání Krajské sítě MAS, které se konalo v Úpici. Předsedou krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje byl zvolen Petr Kulíšek, místopředsedkyní Jana Kuthanová.

Jana Kuthanová z naší MAS a Jana Bitnerová z MAS Společná CIDLINA se společně zúčastnily školení Projektů spolupráce.
Obě MAS společně připravily a podaly dva projekty „ Dětem pro radost“ a „Partnerství pro venkov“ Jana Kuthanová představila projekt „ Dětem pro radost“. Výstupem tohoto projektu bude v případě úspěšné žádosti 29  dětských hřišť na území obou MAS.
Jana Rejlová představila projekt „ Partnerství pro venkov“. Výstupem druhého projektu budou v případě úspěšné žádosti velkokapacitní stany a jejich vybavení, hala, vybavení školící místnosti, společensko-vzdělávací akce a semináře.

Iva Horníková připravila vnitřní směrnice MAS -  Skartační a archivační řád, Směrnici kontrol a monitoringu a Směrnici pro příjem a administraci projektů, které Správní rada schválila. Vnitřní řády jsou zveřejněny na stránkách Hradeckého venkova.

Jana Kuthanová informovala přítomné o možnosti prezentace MAS Hradecký venkov na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích a krajských Dožínkách společně s dalšími MAS Královéhradeckého kraje.

Po krátké diskuzi k výše uvedeným bodům, představili  členové Správní rady pozvánky na volnočasové a společenské akce z regionu Hradecký venkov.

V Nechanicích 19.6.2009
Zapsala: Iva Horníková