Pozvánka na setkání k projektu spolupráce "Dětem pro radost" - nabídka hřišť pro obce z regionu MAS Hradecký venkov

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Dětem pro radost, Vydáno dne: 05. 05. 2009

Společná CIDLINA, o.s. a Hradecký venkov, o.p.s. spolupracují na projektu dětských hřišť.
Projekt bude podán k podpoře financování v rámci PRV ČR OSA IV. Projekty spolupráce.

Zveme všechny starosty, kteří jsou zapojeni do projektu "Dětem pro radost" na setkání v kulturním domě v Nechanicích. Setkání se uskuteční 14.5.2009 od 16 hodin.

Sebou prosíme,  podepsané smlouvy o partnerství, nájemní smlouvu, informativní list vlastníka a mapku, kde se bude hřiště v obci nacházet. Vše 3x originál!

Smlouvu o partnerství a nájemní smlouvu si můžete stáhnout v sekci soubory ke stažení.Název projektu Dětem pro radost. Celkové způsobilé výdaje 5.000.000,- Kč

Na  výběr je  ze 2 variant hřišť včetně cenových nabídek obsahujících i vypočtenou dotaci a vlastní prostředky.  Typizované hřiště (buď za 100 tis. Kč nebo 250 tis. Kč) – obec si vybere z nabídky, která jim přijde e-mailem.

Obojí není stoprocentně závazné, ale v těchto intencích se bude výsledný návrh pohybovat. Vzhledem k tomu, že DPH je nyní neuznatelný náklad platí obce 10% z ceny hřiště + celé DPH.


Nutno vše zafinancovat předem – obec vloží peníze na účet MAS a po obdržení platby od SZIF bude vrácena obci poskytnutá dotace.

-         hřiště musí být nové, na pozemku ve vlastnictví obce (bude se dokládat LV)

-         pozemek dá obec MAS do pronájmu na 5 let, MAS bude po tuto dobu zajišťovat i správu

-         žádost zpracuje paní Bittnerová z MAS Společná Cidlina

-         žádosti se budou podávat v červnu, doba realizace 18 měsíců, tzn. termín realizace resp. výstavby hřišť bude jaro – léto 2010


Koordinační MAS – Společná CIDLINA, o.s.
Koordinační pracovní skupina:
Hradecký venkov – Jana Kuthanová, Ing. Jana Rejlová, Jana Pečenková

Společná CIDLINA, o.s. – Jana Bitnerová, Ing. Hana Volejníková

V případě zájmu kontaktujte:
Jana Kuthanová mobil: 724 186 825, e-mail:ou@horineves.cz    

Jana Pečenková,  - tel.495 447 035 , e-mail: ou@mokrovousy.cz

Ing. Jana Rejlová, mobil: 731 516 980, e-mail: rejlovajana@atlas.cz