Zástupci MAS Hradecký venkov se zúčastnili valné hromady národní sítě MAS

Autor: Jana Kuthanová <(at)>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 25. 03. 2009

Dne 11.3.2009 se zástupci MAS Hradecký venkov – M.Součková, J.Kuthanová, a J.Karel zůčastnili VH NS MAS ČR v Zábřehu na Moravě.

 Již cesta na VH byla pro nás podnětná a to proto, že jsem ji absolvovali společně se zástupci MAS Společná Cidlina manažerkou Janou Bitnerovou a předsedou o.s. panem Šustrem a též zástupkyní Krajského úřadu Královéhradeckého kraje p.Ing.Peršinovou. O čem jsme asi hovořili celou cestu – o již realizovaných projektech Společné Cidliny a jejich zkušenostech s realizací Strategického plánu LEADER, a též na téma možné spolupráce a projektech spolupráce mezi MAS. 

Samotná VH byla velmi dobře připravena, a tak jednání mělo spád a jeden bod následoval druhý. Předseda NS MAS ČR p.Bc. F. Winter ve své zprávě stručně a jasně vyhodnotil činnost NS MAS za minulý rok a sdělil její cíle pro další rok. Všechny návrhy na usnesení byly VH schváleny. Účastníkům se představili zvolení zástupci za jednotlivé kraje ve výboru NS (za náš kraj Mgr.Petr Kulíšek - Nad Orlicí) a zástupci do pracovní skupiny LEADER (p.J.Bitnerová – Společná Cidlina).

Další body VH - např. Prezentrace Mze ČR, zpráva o činnosti pracovní skupiny pro realizaci LEADER, prezentace ÚEZI (Ústav zemědělských a potravinářksých informací) Praha a samozřejmě diskuse.

 

Domnívám se, že činnost NS MAS ČR a především pracovní skupiny pro realizaci LEADER lze za poslední období hodnotit pozitivně, dokladem je např. aktivní účast při tvorbě a připomínkování pravidel PRV Osa IV., prosazování metody LEADER do dotačních programů krajů i ČR,zapojení NS MAS do mezinárodních struktur ELARD a další, více též na www.nsmascr.cz, kde najdete jednotlivé zprávy a prezentace z Valné hromady NS MAS ČR v Zábřehu na Moravě.

 

Jana Kuthanová