Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 20. 03. 2009

ččk

Název subjektu:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Čím se zabýváte?
Máme velmi široký záměr čítající humanitární, zdravotní, sociální a vzdělávací činnostiVaše aktivity v regionu?
Nabízíme a zajišťujeme:
? kurzy první pomoci pro veřejnost
? školení první pomoci pro zaměstnavatele v rámci zákoníku práce
? kurzy první pomoci pro řidiče a žadatele o řidičské oprávnění
? specializovaná školení a cvičení dle požadavků objednatele
? cvičení a praktický nácvik první pomoci
? cvičení první pomoci a koordinace pro Integrovaný záchranný systém
? realistická znázornění poranění
? zdravotní dozor na akcích všech typů
? široká nabídka učebnic a publikací
? půjčovna kompenzačních pomůcek a vysoušečů vlhkého zdiva
? prodej a půjčovna výukových pomůcek a zdravotnického materiálu
? poradenství a konzultace
? dětské pobytové akce se zaměřením na první pomoc
? dětské zotavovací a rekondiční tábory tuzemské i zahraniční
? rekondiční pobytové akce pro seniory a dárce krve
? propagace dárcovství krve, získávání a oceňování dárců, Klub dárců krve
? školení Mezinárodního humanitárního práva
? sociální a humanitární činnost
? osobní asistence
? chráněné bydlení
? příprava na řešení mimořádných událostí, nouzových stavů a katastrof
? pomoc obětem katastrof
? mezinárodní spolupráce
? pátrací služba Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Proč jste se stali členy MAS?
Především se snažíme zlepšit komunikaci v rámci regionu, navázat kontakt s ostatními organizacemi a zájmovými skupinami a nabídnout naše činnosti potenciálním zájemcům. Byli bychom také rádi, kdyby se podařilo obnovit dříve zaniklé Místní skupiny ČČK v regionu.

Kontaktní údaje:
Adresa: Mostecká 290, Hradec Králové, PSČ  500 03
Telefon: 495 516 127
Fax: 494 940 458
Web: www.cckhk.cz, www.rekondicnipobyty.cz
Email: hradeckralove@cervenykriz.eu, cckhk-pobyty@seznam.cz