MAS - společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací

Autor: administrátor <info(at)hradeckyvenkov.cz>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 20. 03. 2009

MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatněním partnerství. Tvorba strategie směřuje k vytyčení společných priorit a program LEADER umožňuje její realizaci. Více než 150 MAS v ČR a tisíce LAG (Local action group) v celé Evropě také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje a předává si zkušenosti s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy spolupráce a jiné postupy, dohromady však sjednocené pravidly metody LEADER: 

Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena strategie a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS.

Petr Kulíšek, MAS Nad Orlicí