Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 2.3.2009 Městský úřad Nechanice

Autor: Jana Kuthanová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 16. 03. 2009

Program jednání:
1)Seznámení s konceptem výroční zprávy za rok 2008
2)Příprava rozpočtu na rok 2009
3)Valná hromada NS MAS – Zábřeh na Moravě
4)Krajská síť MAS
5)Zástupce za MAS Hradecký venkov v krajské síti
5)Informace, různéPřítomni:   Josef Karel,  Jana Kuthanová, Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková 
Omluveni: Josef Macháček, Bedřich Moder
 
1) Seznámení s konceptem výroční zprávy za rok 2008
SR se seznámila s konceptem výroční zprávy a výsledkem hospodaření společnosti za rok 2008, kterou zpracovala I.Horníková, výroční zpráva byla předána dozorčí radě k prozkoumání a vyjádření, koncept  výroční zprávy bude zveřejněn ještě před schválením SR na webových stránkách společnosti.
2) Příprava rozpočtu na rok 2009
SR jednala o rozpočtu na rok 2009.
Úkol: předseda společnosti J.Pechar předloží SR ke schválení  návrh rozpočtu na rok 2009.
Termín : 31.3.2009
3) Valná hromada NS MAS – Zábřeh na Moravě
Správní rada jmenovala 3 zástupce na jednání Valné hromady  NS MAS dne 11.3.2009 v Zábřehu na Moravě – Kuthanová J., Součková M., Karel J.
 4) )Krájská síť MAS
J.Kuthanová informovala SR o jednání krajské sítě MAS, které se uskutečnilo v Nechanicích, na tomto jednání byl podán návrh na založení krajské sítě MAS (MAS KHK) pod NS MAS. Zástupci MAS  tento návrh projednali a jejich úkolem bylo předložit tento návrh ve svých MAS.
SR Hradecký venkov o.p.s. souhlasí se založením krajské sítě MAS (MAS KHK) pod NS MAS.
5)Zástupce za MAS Hradecký venkov v krajské síti a NS MAS
SR jmenovala svého zástupce v krajské síti MAS a NS MAS – Kuthanová J.
6) Informace, různé
? na rok 2009 byla schválena Královéhradeckým krajem provozní dotace všem MAS KHK ve výši 150 tis.Kč
? zástupci MAS KHK jednají s radou kraje o možnosti zavedení tzv.krajského LEADRu pro období 2010-15
? propagační materiály MAS jsou zatím stále k dispozici dle schválených pravidel SR
? výsledek LEADRu PRV po 25.3.2009

V Nechanicích dne 2.3.2009
Zapsala:   Jana Kuthanová