MAS Hradecký venkov pořádá ekologické vzdělávání pro školky

Autor: Zuzana Sirotková <>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 26. 02. 2009

Projekt - Vyprávění starého stromu je určený dětem od 4 - 6 let a proběhne 20. a 21. dubna v Bažantnici u Nechanic.

Cílem projektu:

- seznámit děti s prostředím lesa
- vnímat zvuky, vůně, barvy a tvary přírody
- učit se chovat bezpečně vůči sobě samému i vůči okolnímu prostředí
- pozorovat vzájemné souvislosti života v přírodě
- získávat úctu k živým organismůmVyprávění starého stromu

Místo realizace MŠ a Bažantnice u Nechanic
Téma  Les – Vyprávění starého stromu
Koordinátor:  Mgr. Z. Sirotková
Cílová skupina děti od 4-6 let

Organizace projektu 

I. část – motivační – práce v MŠ
II. část – soutěžní – prezentace jednotlivých tříd na téma Les
III. část – v terénu – vycházka (naučná stezka) do Bažantnice

Naučná stezka -  povede krátkou cestou v okolí Bažantnice

 - 6 tabulí, na každé jednoduchý naučný text, praktická ukázka, úkol,hra, aj.   
 + povídání s panem myslivcem o chovu bažantů, ukázka mladých bažantů
 + dílnička – výroba jednoduchého výrobku z přírodního materiálu (sova – piliny)

1.  Ruce stromu
? základní druhy listnatých stromů a jehličnatých stromů
? dokreslování žilnatiny
? podle obrysů listů nalepí list k příslušnému obrázku stromu
                                   
2. Táta a máma strom - květy, opylování:
? vysvětlení pojmů – květ, plod, jehnědy, základní jarní rostliny – poznávání
? hra – pletení věnečku
? podle barev – nalepí na připravenou černobílou  šablonu barevné kousky  papíru na květy


3. Strom jako domeček
? pohádka o Myšce Hrabalce (poskládáme dvojice obrázků, kdo kde bydlí)
? obrázky nejznámějších lesních ptáků, savců,  hádanka
? zvukové nahrávky lesních zvířat – poznávání (lesní pedagog)

4. Plody stromu
? pojmenování – kaštan, ořech, bukvice, žaludy, šišky
? jedovaté a jedlé + houby
? hra: děti dostanou lísteček s obrázkem zvířátka a potravy a musí si hledat svoji dvojici

5. Strom a  člověk
? dopis od zajíce Ouška +  chování v lese (lesní pedagog)
? zakroužkují výrobky ze dřeva, význam lesa
? pytlíky s předměty – jejich určení + zda do lesa patří či ne

6. Strom a čtyři roční období
? proměny lesa během jednoho kalendářního roku
? myslivost: p. Valeš – povídání o výbavě, úkolech myslivců v lese, ukázka loveckého psa, trofejí, atd.