Program Leader nedává prostor korupci

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 12. 02. 2009

Místní akční skupiny mají možnost získat na uskutečnění svých projektů finanční prostředky z programu Leader, který je naplňován buď ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR nebo z fondů EU. Evropská unie o tomto programu hovoří jako o nejefektivnějším a hlavně jako „nejčistším“ rozdělování peněz. Proč?Protože o rozdělení peněz nerozhodují úředníci a výběrové komise v Praze nebo v Bruselu, ale členové MAS v regionu.


Královéhradecké „masky“ jsou v rámci České republiky velmi úspěšné. Z programu Leader ČR a Leader plus získaly v letech 2004 – 2007 na projekty v regionech na rozvoj venkova Královéhradeckého kraje přes 14 milonů Kč. Prostřednictvím první výzvy PRV v programu  Leader  přinesou v nejbližších pěti letech tři MAS více než 150 milionů Kč.


Venkov je domov pro místní starousedlíky, ale i klidová zóna pro občany z měst. Místní akční skupiny se podílí na posílení kvality života na venkově a malých městech. Ukázaly svoji životaschopnost a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem usilují o větší zapojení obyvatelstva do diskuze o věci veřejné.

Za Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji
Dr. Jan Balcar, MAS Království – Jestřebí hory