Místní akční skupiny nejsou partyzáni, teroristé a ani akční výbory KSČ

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 12. 02. 2009

Když v devadesátých letech kdosi překládal do češtiny Local action groups, netušil jak se v budoucnu ukáže nešikovné a zavádějící označení Místní akční skupina (MAS). Ale co to vlastně je!
.Základní územně správní jednotkou je obec. V devadesátých letech se obce začaly sdružovat do dobrovolných svazků (DSO) jako do nejmenšího regionálního útvaru. Hlavním motorem aktivit DSO byli a jsou starostové.

Praxe ukázala, že práce s občany se neobejde bez spolupráce s místními spolky a organizacemi (nestátní neziskové organizace) a podnikatelskou sférou. Pro fungování demokracie je význam veřejnosti nezastupitelnýLegislativa ČR neumožňovala NNO a podnikatelské sféře podílet se uceleně na rozvoji jednotlivých regionů.

Proto v ČR vznikla iniciativa k vytváření větších regionů na základě společných znaků – přírodní útvar, historie, propojenost dopravy a hospodářství, dřívější spolupráce, mezilidské vztahy atd. Stejný proces nastal i v Královéhradeckém kraji, kde se od roku 2003 vytvořilo 13 územních celků. Tyto regiony se nazývají Místní akční skupiny. Unikátní je, že na vytvoření hranic těchto území nemá vliv ani úřednický aparát, ani politická reprezentace. O tom, kdo bude součástí dané MAS si rozhodují místní, tedy členem může být každý občan.


A k čemu slouží tyto regiony?  Kdo nejlépe by měl vědět co potřebuje ve své obci – ten kdo tam bydlí! Každá MAS motivuje své občany k aktivitě, při které si lidé vytváří společně strategii svého rozvoje, ve které si odpoví na otázky: Jaké stavby budou stavět nebo rekonstruovat? Jaké hospodářské odvětví bude region podporovat? Jak zlepšit infrastrukturu v obcích? Jak propagovat region? Jak skloubit činnost obce, NNO a podnikatelů?
Asi by byla tato práce zbytečná,  kdyby v dáli nebyl jasný cíl.


Metoda Leader, kterou MAS pro svoji práci využívají, podněcuje k aktivitě a spoluodpovědnosti veřejnosti za dění v obcích a v regionech. Ve své  strategii (tj. dokumentu) si lidé navrhnou, kam budou investovat své úsilí a peníze. Je nutné sdělit, že malé obce mají o mnoho složitější přístup k financování svých aktivit než velká města. Proto se zajímejte o věci veřejné, zajímejte se o vaši Místní akční skupinu. I vy můžete rozhodovat o dění ve vašem regionu.

Za Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji
Dr. Jan Balcar, MAS Království – Jestřebí hory