Zápis z jednání Sítě MAS Královéhradeckého kraje

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Záznamy z jednání, Vydáno dne: 13. 01. 2009

 konaného dne 8.12.2008 v Hradci KrálovéI. Zahájení a seznámení s programem
Petr Kulíšek, zápis – Jana Bitnerová

II. Usnesení z minulého jednání – splnění úkolů
     Petr Kulíšek
- článek o MAS KHK – p. Balcar, článek byl předložen, připomínky do pátku 12.12.08, do tisk a mapu k článku zajistí p. Berdychová
- web stránky na internetových stránkách Královéhradeckého kraje – zajištěno – p. Kulíšek, stránky budou funkční až po novém roce
- publikace o MAS – rozpočet – zajištěno p. Bitnerová, žádost podá a začne se sběrem podkladů p. Kulíšek
- Leader KHK – podklady zpracovány – zajištěno p. Bitnerová, p. Kulíšek doplní připomínky z pracovní skupiny a všem rozešle

III. Pověření za plnění úkolů z jednání
      Zástupci se usnesli na rotující odpovědnosti činností od jednání k dalšímu  
 jednání bude vždy pověřena 1 MAS, která zajistí zápisy, pozvánky na další zasedání a dohlédne na plnění úkolů z proběhlého zasedání.

IV. Informace o NS MAS a celostátní síti
      Petr Kulíšek – zprávy z monitorovacího výboru, vysvětlení funkcí těchto sítí.
Jana Kuthanová – připomínky k činnosti NS MAS- neaktualizované webové stránky, poslední zápis ze září 2008, nejsou další informace.

  V.      Různé
- pracovní skupina pro Leader KHK nadále: Kuthanová, Kulíšek, Kmoníček, Balcar, Bitnerová
- informace o 2. kole žádostí MAS v Leader + a Leader ČR 2008 – p. Kulíšek
- podklady pro žádost o finanční podporu MAS z KHK zpracuje p. Bitnerová za úspěšné MAS, za neúspěšné doplní p. Kuthanová
- další jednání proběhnou do konce února 2009 – zodpovědná MAS Hradecký venkov


Hradec Králové 19.12.2008